Przejdź do treści

Ekipa z Bagien

logo-top

Plan Urządzania Lasu

Uczestniczyłyśmy dziś jako strona społeczna w konsultacjach dotyczących PUL czyli Planu Urządzenia Lasów w Nadleśnictwie Miłomłyn.To plan na kolejne 10 lat. Tematem dzisiejszego spotkania były lasy o zwiększonej funkcji społecznej czyli te najczęściej odwiedzane przez mieszkańców Ostródy i turystów jako miejsce spacerów, biegania czy wycieczek rowerowych. Kolejne spotkanie w listopadzie. I utwierdzamy się w opinii, że warto rozmawiać Jeśli macie pytania – zapraszamy do rozmowy. ! Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest on sporządzany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach i w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.Tworząc Plany Urządzenia Lasu leśnicy biorą pod uwagę opinie społeczeństwa. W tym celu organizują konsultacje społeczne. Dowiedz się w najbliższej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czy w twojej okolicy nie trwają właśnie prace nad PUL i czy nie są organizowane konsultacje w tej sprawie.